SterkWerk

Wat is SterkWerk?

SterkWerk is een programma voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Het is gericht op het geven van verantwoordelijkheid aan kinderen en het verbeteren van de onderlinge relaties in de groep. Wat we met het programma willen bereiken is meer prosociaal gedrag tussen leerlingen. Prosociaal gedrag is positief gedrag, bijvoorbeeld elkaar helpen, goed samenwerken, elkaar complimenten geven en aardig zijn voor elkaar. Ook willen we dat kinderen door het programma minder pesten, een verhoogd zelfvertrouwen krijgen en meer betrokken zijn bij de school.


Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoek & Privacy

De privacy en veiligheid van de gegevens is belangrijk voor ons. Bij deelname aan dit onderzoek geldt:

  • Toestemming: De ouders van elk kind bepalen of wij de gegevens van hun kind mogen gebruiken voor onderzoek. Ouders geven hun akkoord via een online of papieren formulier. Wij vragen de leerkracht om het verzamelen van toestemming te faciliteren.
  • Vrijwillige deelname: Deelname aan alle vragenlijsten voor onderzoek is vrijwillig. De leerlingen kunnen altijd een vraag overslaan als zij er geen antwoord op willen geven. Als een leerling helemaal niet aan de vragenlijst mee wilt doen, dan hoeft dat niet.
  • Privacy: De Rijksuniversiteit Groningen verwerkt de gegevens zorgvuldig, veilig en strikt vertrouwelijk, in lijn met de AVG. De ouders of verzorgers hebben alle rechten volgens de AVG.
  • Stoppen met het onderzoek: De school kan er ook voor kiezen om zonder consequenties te stoppen met deelname aan het onderzoek en het programma. Ook de medezeggenschapsraad en de onderzoekers kunnen tot de conclusie komen dat het onderzoek eerder moet worden gestopt.

Download privacyvoorwaarden


Contact

Rick Bloemberg
sterkwerk@rug.nl
050 363 54 90
(ma t/m woe)